توزیع کود

توزیع کوددر شهرستان آق قلا گلستان در ایام نوروزی سا ل99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی  مدیر  شرکت  به نقل  ازآرش علیزاده معاون فنی جهادکشاورزی شهرستان آق_قلا در خصوص توزیع کود گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، توزیع به موقع کود بین کشاورزان شهرستان در حال انجام است و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.وی همچنین افزود: در سطح شهرستان آق قلا تعداد ۹ کارگزاری توزیع کود مشغول به فعالیت هستند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید