بازدید

بازدید و نظارت مستمر مسئول حراست و اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از کارگزاری های توزیع کود

به گزلرش روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از بازدید و نظارت مستمر مسئول حراست و اداره بازرگانی این شرکت در ایام نوروزی از کارگزاری های توزیع کود خبرداد. هزار جریبی تاکید کرد:این بازدید با هدف نظارت بر روند کیسه گیری فله انجام می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید