بازدید پایلوت

بازدید از طرح پیلوت تغذیه ای گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، با اعلام این  خبر  گفت :بازدید  ی در تاریخ 9/1/99 از طرح  پایلوت  تغذیه ای گندم  در مزرعه علی  خوری جندقی  واقع در روستای قلی آبا د قرق باحضور جمعی از اعضای کمیته فنی گندم استان، محمد تقی مبشری رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی و کوروش قادری  محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و حبیب الله حسام، معاون فنی و تولیدی و غلامرضا ادیم، رئیس اداره بذر ونهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان،به منظور بررسی وضعیت آفات و بیماریهای مزارع بخصوص بیماری زنگ زرد در مزارع گندم انجام شد هزار جریبی در ادامه افزود:  طرح پایلوت تغذیه ای گندم، که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  بعنوان مجری طرح می باشد با نظارت  کمیته فنی گندم سازمان جهاد کشاورزی استان  در چهارت کرت  یک هکتاری با مشارکت سه شرکت تولید کننده کود و کرت شاهد مربوط به کشاورز به مرحله اجرا رسیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید