اولین جلسه ویدئو کنفرانس در سال 1399

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در تاریخ دهم فروردین ماه99 مدیر این شرکت در جلسه ویدئو کنفرانس که توسط دفتر مرکزی از قبل برنامه ریزی گردیده بود حضور و از رهنمودهای عالمانه آقای مهندس رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بهره مند و برنامه های ارائه شده در دستورکار سال جدید قرار خواهد گرفت .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید