بازدید کار گزاری ها

بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از کارگزاری های کود درشهرستان علی آباد و گرگان گلستان

به گزلرش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی  استان   گلستان  ازبازدیدعباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان به اتفاق مهقانی مدیر زراعت این سازمان کارگزاری های شهرستانهای علی آبادکتول و گرگان خبرداد  هزار جریبی در ادامه  افزود:این  بازدید به منظور بررسی روند کیسه گیری کودهای فله و نحوه ی توزیع آن انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید