جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل و مدیران ستادی و استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ستادی و استانی راس ساعت 10 صبح در تاریخ 1398/1/10 آغاز و تاکنون ادامه دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید