کود اوره حمل شده به استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مهندس افضلی مدیر استان سمنان ، از تامین نوزده هزار و هفتصد و چهل و چهار تن کود اوره  در سال 1398 خبر داد، آقای افضلی افزود :

از ابتدای فروردین ماه سال 1398 تا پایان اسفتد ماه این مقدار کود اوره برای تمامی کارگزاران در نقاط مختلف استان حمل شده .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید