رکورد توزیع روزانه ده هزار تن کود اوره را تا پایان اردیبهشت ماه حفظ خواهیم کرد.

با وجود مشکلات متعدد در شرایط فعلی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی روزانه حدود ده هزار تن کود اوره از پنج شرکت پتروشیمی داخلی تامین و توزیع میکند. مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران استانی این شرکت که با حضور سایر اعضای هیئت مدیره و برخی مدیران ستادی در تاریخ ده فرودین 99 برگزار گردید، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای شرکت در سال 98 ، افزود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی علیرغم سه وقفه طولانی در تحویل کود از شرکتهای پتروشیمی در تیر، مهر و بویژه در دی و بهمن ماه سال 98، تلاش نمود تا با افزایش میزان تحویل روزانه و توزیع کود اوره به روزانه ده هزارتن همه نیاز کشاورزان به این کود را براساس برنامه ابلاغی وزارت متبوع تامین نماید. برنامه این شرکت حفظ این رقم تا پایان اردیبهشت ماه است.

مهندس حمید رسولی در ادامه این جلسه گفت: این شرکت در سال 98 با تامین و توزیع بیش از سه میلیون و 400 هزارتن کود نسبت به سال 97 و میانگین ده ساله رشد قابل توجهی را در این امر تجربه کرد، تا جائیکه عملا بیش از 96 درصد کودهای کشاورزی یارانه ای کشور در سال 98 از طریق این شرکت تامین، تدارک و توزیع گردید. این شرکت از ابتدای سال جاری که ده روز از آن گذشته، توانسته است بیش از 105 هزارتن کود اوره از پنج شرکت پتروشیمی تولید کننده کود اوره تامین و توزیع نماید که در نوع خود رکورد مهم دیگری محسوب میگردد.

ایشان ضمن برشمردن اقدامات موثر شرکت در این زمینه و رفع بحرانهای موجود بر سر راه تامین و توزیع کود اوره نظیر قطع گاز شرکت های پتروشیمی، مشکلات مالی بویژه عدم دریافت یارانه، مشکلات حمل و نقل و نظائر آن، از مدیران استانی خواست تا با توجه به نتایج چشمگیر شرکت در تامین و توزیع کودهای کشاورزی بویژه کود اوره که مورد رضایت و تائید مدیران ارشد وزارت متبوع بوده است، از مدیران استانی و راوبط عمومی شرکت خواستند که با برقراری ارتباط موثر با مدیران سازمان جهاد کشاورزی در استانها و تشکلها و نهاد های کشاورزی تصویر واضحی از فعالیتهای شرکت در این زمینه ارائه نموده و اجازه ندهند، برخی اطلاعات منفی از سوی افراد مغرض یا بی اطلاع در جلسات یا رسانه ها، فضای ذهنی مسئولین استانها و ذینفعان بخش را آلوده نماید.

ایشان در ادامه به برنامه تامین و توزیع کودهای کشاورزی در سال جاری اشاره نموده و میزان تطابق فعالیتهای شرکت از ابتدای سال 99 را با برنامه ابلاغی وزارت متبوع خوب ارزیابی نموده و از مدیران استانی خواستند تا با تعامل مثبت با روسای سازمانهای جهاد کشاورزی وظایف شرکت را در محدوده برنامه ابلاغی وزارت متبوع، تفهیم نمایند.

در پایان ایشان ضمن تاکید برضرورت حرکت عمومی مدیران استانی شرکت در چارچوب برنامه ها و تعامل مثبت با روسای سازمانها و سایر ذینفعان بخش، از انها خواستند تا نظارت کامل بر رفتار و عملکرد خود، کارکنان و مجموعه های مرتبط نظیر کارگزاران توزیع نهاده ها بویژه در چارچوب طرح پایش را داشته و روحیه خود و همکاران را به سمت تسهیل در انجام امور و اجرای کار و مانع زدائی پیش ببرند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید