افزایش کیفیت گندم در شهرستان شاهرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

آقای افضلی مدیر استان سمنان به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود فرمودند :

با توجه به بارش فراوان باران در سال اخیر ، و استفاده از بذر مناسب ، و استفاده به موقع از کود های شیمیایی ،کیفیت این محصول به صورت چشم گیری افزایش داشته و پیش بینی می شود امسال با توجه به بارش های مناسب پاییزه و استفاده از ریز مغزی ها کیفیت گندم این استان در سطح بالایی قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید