توزیع 2358تن کود اوره بطور مستقیم در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 2358تن کود کشاورزی از نوع اوره در استان مازندران در 12 ماهه سال98 بطور مستقیم خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید