توزیع 10078تن کود سولفات پتاسیم در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 10078تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در استان مازندران در 12ماهه سال 98 خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تأمین شده  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 110کارگزار توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید