برگزاری جلسه ی کمیته فروش ماشین ها و ادوات کشاورزی

به گزارش روابط عمومی استان البرز:

در مورخ 97/4/31 دومین جلسه ی مشترک مکانیزاسیون استان البرز با حضور مدیر، معاون و روسای ادارات استان،‌ مدیر مکانیزاسیون سازمان،‌ جناب آقای مهندی بحیرایی کارشناس مسئول مدیریت محترم ماشین ها و اداوات کشاورزی، مدیران شرکت های تولیدی تراشکده و بادله در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز برگزار گردید.

اهم مباحث مطروحه به شرح ذیل ارائه گردید :

1- برگزاری نمایشگاه و ارائه نمونه محصولات پر فروش در استان

2- برگزاری کارگاه های آموزشی 

3- مهیا نمودن زمینه فروش وکالتی محصولات تولیدی شرکتهای طرف قرارداد 

4- استفاده از توان کارگزاران در فروش وکالتی و بالا بردن ضریب مکانیزاسیون استان 

5- استقرار نمونه محصولات تولیدی شرکت های طرف قرارداد در معرض دید کشاورزان 

6- همکاری تنگاتنگ شرکت با سازمان استان در فروش های وکالتی 

7- ارائه خدمات پس از فروش 

8- جلسه مستقیم با مدیران شهرستان و مسئولین مراکز و ارائه لیست محصولات   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید