توزیع کود در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع 15908 تن انواع کود شیمیایی در سال 98 در استان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید