گزارش جلسه بازگشايي پاكت هاي بارگيري حمل و تخليه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه ٣٠٠ هزار تن حمل کود های شیمیایی داخل استان از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ ٩٩/٠١/٢٣ و با حضورآقای مهندس استاد مدیر محترم استان هرمزگان ، آقای فرشاد کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان  ، خانم یکتاپور عامل ذیحساب مالی استان ، آقای محمد جعفر پوررئیس گروه کارشناسی استان ، آقای رضایی مسئول روابط عمومی استان و نماینده های شرکت هایی که در مناقصه مذکور شرکت کرده بودند در دفتر مدیریت این استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید