اهم فعالیتهای کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان تهران در سال 1399 ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران 

آقای مهندس راه انجام مدیر استان طی ابلاغیه ای با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام « جهش تولید » مهمترین اقدامات  و وظایف سال جاری در حوزه کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی تاکید نمودند که در سایه همدلی و همکاری تنگاتنگ می توانیم بر مشکلات غلبه نماییم ، ایشان با ذکر گوشه ای از بیانات مدیرعامل محترم در بیانات نوروزی اظهار داشتند امسال سال سخت تر و ویژه تری نسبت به سالهای گذشته پیش رو داریم و باید با توان مضاعف با مشکلات مقابله و به تعهدات تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جامه عمل بپوشانیم ، وی در بخشی از این ابلاغیه به موضوع پایش مستمر کودی ، ثبت فروش کود به کشاورزان در سامانه هوشمند شرکت ، خودداری از عرضه کودهای خارج از سبد کالایی شرکت و تایید نشده از سوی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و ... تاکید نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید