ارسال کود اوره از پتروشیمی مرودشت از طریق خطوط ریلی به گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ،:  با اشاره به مقطع حساس  مصرف کود سرک  اوره وکشت بهاره و لزوم حمل هرچه سریع‌تر کودهای شیمیایی تدارک شده به مراکز مصرف استان با تدابیر اندشیده شده توسط  مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  کشور و رئیس سازمان  جهاد  کشاورزی  استان  گلستان مقرر شد که از ظرفیت ناوگان ریلی کشور برای حمل و توزیع نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی استفاده شود.وی ادامه داد:طبق این هماهنگی و در اولین مرحله 550 تن کود اوره از پتروشیمی مرودشت فارس  به این استان تخصیص داده شده و   به انبار سازمانی  گرگان حمل گردید. که همزمان در حال بارگیری و ارسال به کارگزاری شهرستانهای استان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید