بازدید دوره ای از واحدهای تولید کننده طرف قرارداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرار داد شرکت به جهت تآمین کودهای با کیفیت در سال 98 تعداد 36 بازدید از شرکت های تولید کننده کود شیمیایی استان انجام و موارد مورد نظر بررسی و کنترل شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید