انعقاد قرارداد فروش لوازم و قطعات منفصله آبیاری تحت فشار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از انعقاد قرارداد فروش لوازم و قطعات منفصله آبیاری تحت فشار خبر داد.

علی اکبر ندرلو در ادامه افزود: با عنایت به نهایی شدن فروش لوازم و قطعات منفصله آبیاری تحت فشار، قرارداد فروش به تأیید مدیریت های تخصصی  رسیده و قرارداد نهایی منعقد گردید. 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید