گزارش ارایه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در گردهمایی آموزشی مدیران استانی و ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی – 3مردادماه 1397، استان البرز

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در گردهمایی آموزشی مدیران استانی و ستادی شرکت که در سالن همایش های مرکز تحقیقات کاربردی این شرکت دراستان البرز در تاریخ 3 مردادماه برگزار گردید، آقای مهندس عباس مریدنژاد معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات به ارایه گزارشی درخصوص عملکرد و برنامه های اجرایی این معاونت در سال 1397 پرداختند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید