ضدعفونی و گندزدایی از محوطه ی اداری شرکت خدمات مایتی کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

محوطه اداری و ساختمان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با همکاری معاونت پشتیبانی سازمان جهاد کشاورری استان جهت مقابله با ویروس کرونا ضدعفونی و گندزدایی شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید