توزیع 7432 تن کود کشاورزی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 7432تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان نکا در 12 ماهه سال 98 خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی پرمصرف تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  14کارگزار توزیع بخش خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید