اقدامات جلو گیری از شیوع ویروس کرونا، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

با توجه به وضعیت بیماری ویروس کرونا و اینکه هنوز پیک کرونا رد نشده است، لذا عملیات گند زدایی و ضد عفونی بخش های مختلف اداری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، بطور مستمر و با رعایت ضوابط بهداشتی در حال انجام نیز می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید