کیسه گیری کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از کیسه گیری 80 تن کود اوره فله در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شهرستان شاهرود خبر داد، ایشان فرمودند: این مقدار کود توسط کارگران کیسه گیری و در اسرع وقت بین کارگزاران شهرستان شاهرود توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید