ثبت حواله های فروش در سامانه هوشمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ثبت حواله های فروش در سامانه هوشمند خبر داد.

علی اکبر ندرلو در ادامه افزود: در راستای به روزرسانی سامانه هوشمند، پیگیری های لازم جهت ثبت حواله های فروش کارگزاران در سامانه هوشمند توسط همکاران بخش بازرگانی در دستور کار قرار گرفت.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید