برنامه اجرايي گردهمائی در شهرستانهای استان همدان با موضوع استفاده بهینه نهاده ها

.

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان، برگزاری گردهمائی در شهرستانهای استان با موضوع استفاده بهینه نهاده ها (کودهای شیمیائی ، آلی ، زیستی ، ماشین آلات ، بذور اصلاح شده و هیبرید) توسط این مدیریت و اجرای آن در تعدادی از شهرستانها انجام مي شود و بدینوسیله برنامه اجرائی این گردهمائی در سایر شهرستانهای تابعه اعلام مي گردد.
1- شهرستان کبودراهنگ سه شنبه 94/8/12 از ساعت 9 الی 11 صبح . 
2
- شهرستان ملایر یکشنبه 94/8/17 از ساعت 9 الی 11 صبح . 
3- شهرستان فامنین سه شنبه 94/8/19 از ساعت 9 الی 11 صبح . 
4- شهرستان تویسرکان یکشنبه 94/8/24 از ساعت 9 الی 11 صبح . 
5- شهرستان همدان سه شنبه 94/8/26 از ساعت 9 الی 11 صبح .
   
  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید