حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه رصد و پایش، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به همراه مسئول حراست این مدیریت   بعنوان عضو کمیته رصد و پایش سازمان در جلسه مورخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی حضور بهم رسانیدند

در این جلسه که در خصوص سامانه تحت عنوان سیستم توزیع کود،  توسط فناوری اطلاعات سازمان طراحی شده بود رونمایی شد،  در ادامه جلسه  قائم مقام محترم  سازمان جهاد کشاورزی استان از همکاری  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در جهت طراحی سیستم توزیع کود تقدیر و تشکر بعمل آورد، در ادامه صحبت ها ایشان از مدیریت این شرکت خواست تا در پیگیریهای بعدی از طریق لینک سامانه توزیع هوشمند با سیستم جدید سازمان، نظارت بیشتر و رصد و پایش عملکرد کارگزاران و مدیریت های جهاد کشاورزی استان همکاری لازم با کمیته های سازمان را داشته باشد.

سپس در پایان  مقرر گردید تا رصد و پایش ماهیانه را به صورت منطقه ای توسط کمیته نظارت بر توزیع کود در اردیبهشت ماه سال جاری انجام و گزارشات نهایی را تا مورخ 25 اردیبهشت ماه  99 به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید