ثبت آمار کود در سامانه هوشمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

طی پیگیری های انجام شده توسط واحد بازرگانی استان زنجان در 48 ساعت گذشته آمار ثبت استان در سامانه هوشمند  از 30% به 81 % ارتقا پیدا کرده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید