حضور معاون تولیدات گیاهی شهرستا دنا و کارشناسان مرکز خدمات پاتاوه جهت آموزش کار با سامانه هوشمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کنهگیلویه و بویراحمد

معاون تولیدات گیاهی ادار جهاد کشاوری شهرستان دنا به همراه کارشناسان خانه ترویج مرکز پاتاوه جهت آموزش کار با سامانه هوشمند نهاده های کشاورزی در محل شعبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان حضور پیدا کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید