درج آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

دبیر کمیسیون معاملات این استان :

نسبت به درج آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای _ نوبت دوم در مورخ 9 اردیبهشت ماه سال جاری، در روزنامه خراسان اقدام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید