تهیه و توزیع 1300 تن کود اوره در شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درفروردین سال 99 توانسته ایم 1300 تن کوداوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان اصفهان تهیه و توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید