تامین و توزیع 4062 تن کود از محل انبارهای سازمانی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 4062تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف  در استان مازندران در فروردین ماه سال جاری از محل انبارهای سازمانی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید