کسب رتبه اول سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در اجرای سامانه های نوین آبیاری

کسب رتبه اول سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در اجرای سامانه های نوین آبیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در زمینه عملکرد توسعه سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی استان ها در سال ۱۳98، استان قزوین در اجرای سامانه های نوین آبیاری  نسبت به سطوح ابلاغی با ۱۱۷ درصد پیشرفت رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

همچنین این استان دربین سایر استانها از نظر پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین درسال گذشته حائز رتبه پنجم شد.

وی افزود؛ در سال گذشته ۸۳۸۵ هکتار سامانه نوین آبیاری در قالب ۳۳۰ در استان اجرا شد که  از این میزان ۵۳۲۶ هکتار طرح  اجرا و به پایان رسیده است.

ایشان اضافه کرد؛ در حال حاضر در  بیش از ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سامانه نوین آبیاری اجرا شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید