حضور کارشناسان مرکز ترویج سادات محمودی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان

حضور کارشناسان مرکز ترویج سادات محمودی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

کارشاسان خانه ترویج سادات محمودی از مراکز زیر مجموعه اداره جهاد کشاورزی شهرستان دنا جهت اموزش سامانه هوشمند نهاده های کشاورزی در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان حضور پیدا کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید