توزیع کود شیمیایی اوره شهرستان فیروزه، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان:

   از ابتدای سال جاری تا 13 اردیبهشت ماه 99، میزان 1125 تن کود شیمیایی اوره توسط کارگزاریهای تحت پوشش این استان به شهرستان فیروزه حمل و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید