برگزاری تجدید منا قصه امور بیمه ای در اریبهشت ماه سال 99

برگزاری مرحله اول تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای امور بیمه ای ستاد شرکت

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات خدمات حمایتی کشاورزی،

 مرحله اول تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای امور بیمه ای در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی ( دریایی)، آتش سوزی و... در روز سه شنبه، مورخ 16 اردیبهشت ماه سال جاری ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  در دفتر مرکزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید