اولین جلسه هماهنگی با نمایندگان شرکتهای حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

در تاریخ 99/02/13 اولین جلسه هماهنگی با نمایندگان شرکتهای حمل و نقل در دفتر شرکت با حضور مدیر و مسئولین مربوطه در خصوص حمل آزاد کود شیمیایی به سایر نقاط کشور برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید شرکتهای مذکور موارد زیر را با دقت در دستور کار خود قرار دهند.

1- رعایت کرایه حمل طبق تعرغفه های اعلامی پایانه ها

2- پاسخگویی سریع و به موقع به تماسهای مسئولین شرکت

3- ثبت روزانه اطلاعات بارنامه ها در سیستم هوشمند

4- ارائه گزارشات مالی به صورت هفتگی به شرکت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید