برنامه پایش کنترل و نظارت در شهرستان سروستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حماتیی کشاورزی استان فارس،

در راستای برنامه پایش، کنترل و نظارت برروند توزیع و فروش کودهای کشاورزی به ویژه کودهای یارانه ای ، در تاریخ 17 اردیبهشت99 کارگروه پایش به شهرستان سروستان ، به یک شرکت تولیدکننده کود و یک فروشگاه عرضه و فروش کودهای کشاورزی مراجعه نموده و نسبت به کنترل شماره ثبت مواد کودی و عملیات نمونه برداری و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید