جلسه کمیته فنی زراعت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تشکیل جلسه کمیته فنی زراعت استان با حضور کلیه اعضاء کمیته زراعت و مدیر تعاونی روستایی، در خصوص تامین و توزیع و ارسال کود در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد، مهندس افضلی افضلی افزود:

در این جلسات در خصوص چگونگی تامین و توزیع و ارسال کود و در خصوص بازدید و اینکه سازمان های تعاونی روستایی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همکاری بیشتری داشنه باشند بحث و تبادل نظر گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید