بازدید از مزارع تولید بذر شهرستان هامون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

بازدید از مزارع تولید بذر شهرستان هامون در معیت سرکار خانم‌ مهندس نخعی مدیر محترم زراعت شهرستان و همکار  محترم شون.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید