حمل کود شیمیایی برای شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای قرارداد حمل (ابتدای مهر) تا آخر فروردین ماه سال جاری مقدار 186 تن انواع کود به انبار کارگزار شهرستان بیرجند فرستاده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید