برگزاری مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 6000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ انبارهای سازمانی استان بوشهر به سایر نقاط در داخل و خارج استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

در ادامه فرایند برگزاری مناقصه حمل و بارگیری و تخلیه 6000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدإ انبارهای سازمانی استان بوشهر به سایر نقاط در داخل و خارج استان جلسه کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر در تاریخ 97/5/20 رإس ساعت 10:30 صبح با حضور اعضاء کمیسیون معاملات ونماینده سامانه الکترونیک دولت و نماینده شرکت کنندگان از طریق سامانه مذکور برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید