فروش مستقیم کود تخصیصی پتروشیمی مروشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حمل مستقیم کود اوره به انبار کارگزاران از مبداء مردوشت خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: 150 تن کود تخصیصی به استان البرز از مبداء پتروشیمی مرودشت توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز بصورت فروش و حمل مستقیم انجام و به انبار کارگزاران ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید