مجری طرح خودکفائی کودهای شیمیائی:

کارگروه خودکفائی کودهای شیمیائی تشکیل میشود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفائی کودهای شیمیائی وزارت جهاد کشاورزی

به منظور بهره جوئی از دانش و تجربیات ذینفعان و فعالین صنعت کود کشور و همیاری آنها در اجرای طرح، نسبت به سازماندهی "کارگروه خودکفائی کودهای شمیائی" اقدام نمود. ترکیب کارگروه بسیار جامع و متنوع بوده و عمده ترین فعالان این صنعت شامل تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکتهای پتروشیمی، انجمن صنفی صنایع پتروشیمی، تولیدکنندگان کود کشور، اتحادیه انجمنها تعاونیها و تشکلهای بخش خصوصی تولید کود، کارشناسان و افراد خبره در موسسه خاک و آب و سایر مراکز پژوهشی، اساتید دانشگاه و تعدادی از مدیران وکارشناسان خبره در حوزه های فنی و بازرگانی را شامل میشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید