برگزاری مناقصه خدمات خودرویی در استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از برگزاری مناقصه خدمات خودرویی این شرکت در استان کردستان از طریق سامانه ستاد خبر داد .

آقای مهندس شهیاد ضمن اعلام خبر افزودند: با حضور کمیسیون معاملات استان و با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد  بعد از باز شدن پاکات قیمت ها و پیشنهادات برنده مناقصه مشخص شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید