بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان از بازدید دوره ای کارشناسان این استان از کارگزاران شهرستان گرمسار خبر داد،به گفته ی آقا افضلی نکات و مسائل به شرح زیر به آنها توریح داده شد:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان 

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام در یافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1599

4- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ا

5- توضیح و آموزش در خصوص چگونگیی پرکردن فرم شماره 1 و 2 پایش به کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید