حمل و توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل و توزیع 125 تن کود اوره سرک مورد نیاز کشاورزان گندم کار شهرستان بیجار خبر داد.

آقای مهندس محمد شهیاد ضمن اعلام خبر افزودند : کودهای تامین شده توسط شرکت از طریق کارگزاران تحت پوشش شرکت ، بین کشاورزان  شهرستان بیجارتوزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید