پذیرفته شدن مقاله تخصصی کشاورزی همکاران خراسان شمالی در دومین کنگره بین المللی آلمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مقاله تخصصی کشاورزی همکاران مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی در دومین کنگره بین المللی مهندسی ، تکنولوژی و نوآوری دانشگاه دارم اشتات کشور آلمان با موضوع " اثر آبیاری تکمیلی بر ارقام جو در شرایط دیم "پذیرفته شد.

برای دریافت مقاله کلیک کنید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید