ارسال گزارش عملکرد اردیبهشت ماه مجتمع شیمیائی آبیک از طریق سامانه بهین یاب به وزارت صنعت ، معدن و تجارت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور بروزرسانی عملکرد ( مقادیر سموم تولیدی و... ) اردیبهشت ماه سال جاری، در سامانه بهین یاب وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید