توزیع کود شیمیایی در شهرستان تایباد، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

در یک ماهه گذشته میزان 875 تن کود شیمیایی در شهرستان تایباد توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید