تامین کود نیترات آمونیوم

تامین 600 تن کود شیمیایی نیترات آمونیوم- سولفات در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، از تامین 600 تن کود شیمیایی نیترات آمونیوم –سولفات خبر داد این کود از مبادی ، شرکت شهدای صدر وارد استان شد. که از میزان  275 تن  آن توزیع  شده است  ویتصریح کرد: این کود یک  جاذب بسیار قوی رطوبت است. از همین رو در هنگام تولید یک پوشش ضد رطوبت بر روی آن قرار می دهند. این کود یک منبع مناسب نیتروژن برای گیاهان است و قابلیت مخلوط شدن با سولفات را نیز برای تامین گوگرد و نیتروژن گیاه دارد. وی خاطرنشان کرد: از آنجائیکه که ریشه گیاهان توانایی جذب مستقیم  نیتروژن از طریق خاک را ندارند، نیترات یک منبع عالی برای تغذیه گیاهان است.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تصریح کرد: این کود  یارانه ای  بوده و با  کیلویی24000 ریال بین کشاورزان منطقه توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید